• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

АРХИВА ПРАВНИХ АКАТА

План набавки без примене ЗЈН 2024

План без примене ЗЈН 2024

Измена плана набавки без примене ЗЈН – 2024

ПЛАН БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 2024.

Измена и допуна плана јавних набавки -2

План јавних набавки за 2024. годину

План набавки без примене ЗЈН за 2024. годину

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности полова за 2023.годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Измена – План набавки без примене ЗЈН

Измена – План набавки без примене ЗЈН

Измена – План набавки, прагови по члану 27.ЗЈН

plan.JN

Допуна-План набавки без примене ЗЈН

plan JN 23

plan bez ZJN 23

MN 01-2020 Sanitetski materijal

Poziv za podnosenje ponude MN 01 2020

Одлука о додели уговора МН 01 2020

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru P 1 MN 01 2020

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru P2 MN 01 2020

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru P 3 MN 01 2020

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru P 4 MN 01 2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН 01 2020

JN 01-2020 Lekovi D lista i kiseonik

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 1 Aminofilin JN 01 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 2 Glukoza 50% JN 01 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 3 Naloxon hydrochloride JN 01 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 4 Adrenalin JN 01 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 5 Medicinski kiseonik JN 01 2020

Poziv za podnosenje ponude MN 02 2020

МН 09 2019 ОСИГУРАЊЕ

Одлука МН 02 2020

Obaves. о zaklj. ugovoru osiguranje

Poziv za podnošenje ponuda MN 03-2020

MN 03-2020 Održavanje CALL centra

Одлука о додели уговора МН 03 2020

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru CPU

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА МН 04 2020

МН 04 2020 Резервни делови

Одлука о додели ОС рез.делови

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu P 1 MN 04 2020

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu P 4 MN 04 2020

Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda MN 04 2020

Obavestenje o zakljucenom okvirnom Sporazumu P 2 MN04 2020

Obavestenje o zakljucenom okvirnom Sporazumu P 3 MN 04 2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ МН 06 2020

МН 06-2020 Средства за одржавање хигијене

ODGOVORI-NA-PITANJA

MN-06-2020-obaveštenje-izmena

Odgovor zainteresovanim ponuđačima

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu Higijena

JN 02-2020Poziv za podnošenje ponuda

JN 02-2020- Gorivo pogonsko za motorna vozila 20 3 2020

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Pogonsko gorivo

ODLUKA JN 02 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru pogonsko gorivo

Poziv-za-podnošenje-ponuda

MN-07-Медицински-и-санитетски-заштитни-материјал

Одлука о додели уговора МН 07-2020

Obaves. о zaklj. ugovoru MN 07 2020

Poziv-za-podnošenje-ponuda-JN 03-2020

JN-03-2020-Medicinska-sredstva

Odluka o dodeli ugovora JN 03-2020

Obaves. о zaklj. ugovoru JN 03 2020

Правилник о ближем уређивању поступака набавки

Interni-pravilnik-o-Javnim-nabavkama

Izmena-i-dopuna-internog-pravilnika-o-JN

plan JN 2022

plan JN 2021

Izmenjen plan javnih navavki

Plan javnih nabavki