• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

УПРАВА

Директор:

Др Богдан Живановић

Телефон: +381 21 64 00 125

 

Помоћник директора за правне послове:

Мирјана Гужвић, дипл. правник

Телефон: +381 21 215 63 16

 

Помоћник директора за финансијске послове:

Тања Митов, дипл. економиста

Телефон: +381 21 500 544

 

Медицинска служба:

Др Оливера Бебић Глумац

Начелник медицинске службе

Телефон: +381 21 215 63 11

 

Главни медицински техничар:

Иван Сакан

Телефон: +381 21 215 63 19

 

Одељење за едукацију, научно-истраживачки рад и међународну сарадњу

Др Сандро Копиловић

Руководилац одељења за едукацију, научно-истраживачки рад и међународну сарадњу

Телефон: +381 21 215 63 26

 

Одељење за пријем, тријажу и дистрибуције позива ТДЦ и односе са јавношћу

Др Зоран Круљ

Руководилац одељења за пријем, тријажу и дистрибуције позива ТДЦ и односе са јавношћу

Телефон тријажно-дистрибутивног центра: +381 21 6400 124

Телефон службе за односе са јавношћу: +381 64 846 9139

 

Одељење за аналитику и статистику

Жељана Ивановић

Руководилац одељења за аналитику и статистику

Телефон: +381 21 63 99 50

 

Служба за правне, финансијско-економске послове и послове јавних набавки

Сана Јакшић, мастер правник

Начелник службе за правне, финансијско-економске послове и послове јавних набавки

Телефон: + 381 21 215 63 17

 

Jавне набавке

Контак особа: Тања Митов, дипл. економиста

Телефон: +381 21 500 544

email: tanja.mitov@hitnans.rs

 

Служба транспорта и логистике

Стефан Николић, дипл. економиста

Начелник службе транспорта и логистике

Телефон: +381 21 215 63 24

 

Служба инвестиционо-техничког одржавања, заштите, безбедности и здравља на раду

Јована Влалукин, дипл. инж. менаџмента

Начелник службе инвестиционо-техничког одржавања, заштите, безбедности и здравља на раду

Телефон: +381 21 215 63 22

 

Лице за заштиту података о личности

Сана Јакшић, мастер правник

Телефон: +381 21 215 63 17

e-mail: sana.jaksic@hitnans.rs