• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

УПРАВА

Директор:

Др Богдан Живановић

Помоћник директора за правне послове:

Мирјана Гужвић, дипл. правник

Телефон: +381 21 215 63 16

Помоћник директора за финансијске послове:

Љиља Илић, дипл. економиста

Телефон: +381 21 500 544

e-mail: ljiljahmp@gmail.com

Помоћник директора за здравство:

Др Оливера Бебић Глумац

Телефон: +381 21 215 63 11

Главни медицински техничар:

Иван Сакан

Телефон: +381 21 215 63 19

Одељење за едукацију, научно-истраживачки рад и међународну сарадњу

Др Сандро Копиловић

Руководилац одељења за едукацију, научно-истраживачки рад и међународну сарадњу

Телефон: +381 21 215 63 26

Одељење за пријем, тријажу и дистрибуције позива ТДЦ

Др Наташа Козић Ковач

Руководилац одељења за пријем, тријажу и дистрибуције позива ТДЦ

Телефон: +381 64 846 9 169

Телефон тријажно-дистрибутивног центра: +381 21 6400 124

Координатор за информисање и односе са јавношћу

Др Зоран Круљ

Телефон: +381 64 846 9 139

Одељење за аналитику и статистику

Жељана Ивановић

Руководилац одељења за аналитику и статистику

Телефон: +381 21 63 99 50

Jавне набавке

Контакт особа: Петра Јојић

Телефон: +381 21 215 6 318

e-mail: petra.jojic@hitnans.rs

Служба транспорта и логистике

Игор Шапић

Шеф возног парка

Телефон: +381 21 215 63 24

Служба инвестиционо-техничког одржавања, заштите, безбедности и здравља на раду

Дуња Драгољевић, дипл. инж. менаџмента

Начелник службе инвестиционо-техничког одржавања, заштите, безбедности и здравља на раду

Телефон: +381 21 215 63 22

Лице за заштиту података о личности

Наташа Свирчев, дипломирани правник

Телефон: +381 21 215 63 11

e-mail: natasa.svircev@hitnans.rs