• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР

Едукативни центар служи за одржавање семинара, конгреса,
курсева и едукативних радионица из области ургентне медицине и
других медицинских области, како за запослене из Завода, тако и за
остале Службе хитних помоћи у Војводини, а такође и за
здравствено васпитање и просвећивање грађана. Исти простор би се
могао користити и за привремени смештај лица и угрожених
грађана у случају масовних несрећа, елементарних непогода и
ванредних ситуација.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, обавља следеће врсте едукација:
• обука из прве помоћи за будуће возаче, организовање, спровођење и полагање испита. Завод испуњава све услове у погледу простора, наставних средстава, учила и лиценцираних предавача- испитивача од стране Министарства здравља.
• обука запослених у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи са показном вежбом. Завод за хитну медицинску помоћ је лиценциран и има дозволу Министарства здравља да спроводи обуке из прве помоћи. Запослени лекари и њихов рад се свакодневно одвија на терену са најразличитијим случајевима и условима у којима се указује хитна медицинска помоћ. Управо огромно искуство које поседују је гаранција квалитета рада Завода, као и едукације, предавања и вежби које спроводе.
• континуирана едукација запослених у Заводу за хитну медицинску помоћ кроз акредитоване курсеве, предавања, учешће у пројектима, стручним састанцима и тематским семинарима.
• организовање лиценцираних предавања у сарадњи са фармацеутским кућама

Годишњи план едукације за 2020. годину

Годишњи план едукације Завода за хитну медицинску помоћ подразумева активности на:
1. Консолидацији постигнутих резултата у 2019. години
2. Пројекту увођења континуиране контроле и унапређења квалитета рада
3. Интензивирању сарадње Завода са здравственим установама на територији АП Војводине и шире

Како је план едукације за 2019. годину остварен у целини, неопходно је уложити напоре на консолидацији постигнутих циљева, што подразумева одржавање редовних месечних ретренинга, што чешће одржавање колегијума лекара,даље спровођење програма континуиране медицинске едукације, едукацију колега и шире популације из области основне и напредне животне потпоре као и сарадњу са другим здравственим установама.

Пројекат увођења континуиране контроле и унапређења квалитета рада подразумева праћење нивоа квалитета вештина и знања која су специфична и везана за праксу хитне помоћи, као што су кардиопулмонална реанимација и обезбеђивање дисајног пута у теренским условима. Тиме се Завод за хитну медицинску помоћ сврстава у ред здравствених установа које се у потпуности придржавају смерница референтних свестских институција у области кардиопулмоналне реанимације, што га са пуним правом позиционира као референтну установу у области ургентне медицине у АП Војводини.

Што се тиче сарадње Завода са другим здравственим установама, као приоритет треба истаћи сарадњу са Институтом за плућне болести у Сремској Каменици.Досадашње активности Едукативног центра Завода за хитну медицинску помоћ препознате су од стране ИПБВ и адекватно подржане, те би било упутно ту сарадњу наставити и проширити у смислу реализације договора о обуци лекара нашег завода у јединици интензивне неге ИПБВ. Такође је у плану сарадња са Ургентним центром Војводине, а у виду низа предавања из области хирургије и трауматологије.

 

Др Сандро Копиловић
Руководилац одељења за едукацију, научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
Јануар 2020.

ЕДУКАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ СА ПОКАЗНОМ ВЕЖБОМ