• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ СА ПОКАЗНОМ ВЕЖБОМ

 

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад обучава све запослене у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи.

Право на безбедност и здравље на раду имају СВИ запослени, а Закон о безбедности и здрављу на раду (члан 15,став 1,тачка 9) обавезује послодавца да обезбеди пружање прве помоћи,као и да оспособи запослене за пружање прве помоћи,спасавање и евакуацију.

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад има дозволу надлежног органа-Министарства здравља за спровођење обуке из прве помоћи. Запослени лекари, чији се свакодневни рад одвија на терену као месту медицинске хитности, најразличитији случајеви и услови у којима се указује хитна медицинска помоћ, гаранција су квалитета нашег рада.

Све додатне информације можете добити на број

+ 381 21 215 63 26