• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

• послови у вези са планирањем и припремом документације за изградњу, доградњу и адаптацију објеката

• праћење и планирање потрошње енергената (струје и гаса) на месечном и годишњем нивоу


• одражавање гасне и електо инсталације, планирање трошкова за одржавање на годишњем нивоу


• послови физичког-техничког и против пожарног обезбеђења


• одржавање чистоће и хигијене у згради, радним просторијама и пратећим објектима


• уређење и опремање простора

Начелник службе инвестиционо-техничког одржавања, заштите, безбедности и здравља на раду

Влалукин Јована