• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

ЗАПОСЛЕНИ

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 13.03.2024.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 20.02.2024.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 19.01.2024.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 30.11.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 03.11.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 29.09.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 05.09.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 17.08.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 17.07.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 29.06.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 07.02.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 22.11.2022.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 16.11.2022.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 25.08.2022.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 14.04.2022.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 18.03.2022.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 21.02.2022.

Број запослених и радно ангажованих лица на дан 06.01.2022.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 30.12.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.12.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 15.11.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 25.10.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 04.10.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 28.09.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 15.09.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 31.08.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 26.08.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 05.08.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 17.06.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 02.06.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 14.05.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 12.04.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 01.03.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.02.2021.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 28.01.2021.