• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

О ЗАВОДУ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

 

Од момента када се кроз историју Новог Сада први пут говори о Станици за хитну медицинску помоћ, основаној 1946.године, коју оснива повереништво за народно здравље Народног одбора Новог Сада, па до оснивања данашњег Завода за хитну медицинску помоћ, као једине референтне установе тог типа на територији Војводине, децембра 2006. године на основу одлуке Скупштине града Новог Сада, наша служба је расла и сазревала у стручном, бројчаном, техничком погледу пратећи развој и потребе нашег града и свих наших суграђана.

Данас наша служба броји 258 запослених, од тога 63 лекара, 35 специјалиста, 14 лекара који су тренутно на специјализацији, 14 лекара опште медицине, 80 медицинских техничара , 9 виших медицинских техничара, 70 возача. Располажемо са девет ургентних екипа од којих су две смештене у новој модерној згради Завода док су остале смештене у стратешки распоређеним пунктовима у ул.Саве Ђисалова, Петроварадину, на Клиси, у Сремској Каменици, Кисачу, Каћу и Футогу како би се покрила читава територија града Новог Сада. Осим наших ургентних екипа полазна – прва карика нашег Завода је велики савремени Тријажно – дистрибутивни центар у којем раде лекари и техничари који тријажирају позиве суграђана и дистрибуирају их ургентним екипама на терену. Такође имамо и три амбуланте ноћног дежурства, од тога једна педијатријска амбуланта и две амбуланте за одрасле.

 

У Заводу постоје и транспортне екипе које врше транспорт оболелих и повређених у друге здравствене установе и транспорт дијализних пацијената.
Наш циљ да се увек правовремено реагује и пружи адекватна и стручна медицинска помоћ свима онима којима је она неопходна је оно што је наша безусловна дужност и одлука у којој истрајавамо свих ових година постојања. Такође жеља нам је да пружимо стручну едукацију и подршку свим медицинским установама за које је наш Завод референтна установа као и свим другим установама и грађанима којима је едукација из области ургентног збрињавања пацијената неопходна.

 

Међународна сарадња и сарадња са осталим Заводима за хитну медицинску помоћ је такође део деловања нашег завода.
Визија нашег Завода на челу са директором др Богданом Живановићем је да сталним радом на стручном усавршавању наших запослених, набавком најсавременије опреме, мотивисаношћу за рад , радећи у условима какве нова зграда Завода, возни парк и опрема коју поседујемо пружа, будемо способни да одговоримо сваком задатку који се ставља пред нас, као део здравственог система који је у првом и најнепосреднијем контакту са нашим пацијентима, када се налазе у најтежим по живот угрожавајућим ситуацијама. Наш раст и развој свакако мора да прати услове савременог живота, раста и развоја нашег града.

Основни подаци о организацији

Подаци за идентификацију:

 

01.Порески идентификациони број (ПИБ)104869986
02.Матични број лица (прав.лица, радње)08869618
03.Шифра делатности8621
04.Назив фирмеЗавод за хитну медицинску помоћ Нови Сад
05.Улица и бројБулевар патријарха Павла 26А
06.Место и општинаНови Сад, Нови Сад
07.Подаци о седиштуНови Сад, Србија
08.Име и презиме овлашћеног лицаБогдан Живановић
09.Име и презиме особе за контактБогдан Живановић
10.Број телефона021/6400125
11.Број факса021/6400125
12.Е-mailuprava@hitnans.rs
13.Обвезник ПДВ-аНЕ
14.Жиро рачун840-766661-15
15.Подрачун840-756667-24
16.БанкаУправа за трезор