• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ

Служба транспорта и логистике Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад задужена je за оспособљавање људи и возила за самосталан и аутономан рад на терену, што подразумева перманентни ангажман и приправност на одржавању возног парка током целе године.

Служба у својим редовима поседује неколико десетина специјалних санитетских возила опремљених тако да могу да одговоре на све изазове урегентне медицине, као и гаражу
великог капацитета, аутомеханичарску радионицу, перионицу и магацине.

 

Према својој организационој структури служба поседује:
– начелника службе транспорта и логистике
– руководиоца возног парка
– руководиоца механике
– координаторе
– механичара
– магационера
– возаче

 

Према својим радним задацима служба обавља следеће послове:
– израда планова у складу са Програмом рада, распоређивање послова, праћење и
оцењивање рада запослених
– издаје и врши контролу путних налога
– прати и организује одржавање возног парка сервисе и поправке возила
– организује набавке нових као и продају старих и отписаних возила
– контролише стање и утрошак резервних делова, горива
– врши регистрацију возила
– врши израду месечног распореда рада службе, као и плана коришћења годишњих
одмора запослених у служби

Стефан Николић
Начелник службе транспорта и логистике