• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ КЛИМАТИЗОВАНИМ И УДОБНИМ ВОЗИЛИМА СА НАЈСАВРЕМЕНИЈОМ МЕДИЦИНСКИ-ТЕХНИЧКОМ ОПРЕМОМ У ПРАТЊИ ЕКИПА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, поред услуга хитног збрињавања пацијената на терену и ноћним амбулантама, има и службу санитетског превоза пацијената. У току дана раде 11 возила на санитетском превозу пацијената и 2 возила која служе само за превоз пацијената на хемодијализу. Тренутно је у резерви  расположиво 9 возила, која се по потреби у кратком року могу активирати и ставити на располагање.

Да би пацијент био превезен санитетским транспортом од куће до стационарне установе(болнице), потребно је да има упут и налог за транспорт који је издат од стране надлежног лекара.

Све установе примарне здравствене заштите у којима се издаје упут, ради дефинитвног медицинског збрињавања, у другу здравствену установу да за употребу санитетског возила обавезно дају и налог за коришћење санитетског возила.

(Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе)

О издатом налогу и потреби санитетског превоза обавестити Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад на телефонски број:

194 – уколико је потребна лекарска пратња пацијента (ургентна екипа )

021 64 00 124 – уколико је потребан санитетски транспорт пацијента без лекара

Услуге санитетског превоза, по налогу,  фактурисаће се Републичком заводу за здравствено осигруање – Филијала Нови Сад, на терет средстава обавезног здравственог осигурања.