• Булевар патријарха Павла 26а, 21107 Нови Сад
  •  194
  •   00-24
194

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ПОЛАЗНИКЕ АУТО-ШКОЛА

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад врши обуку из прве помоћи за будуће возаче организовањем и спровођењем испита.

Завод испуњава све услове за вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита утврђене Правилником о ближим условима које морају испуњавати Црвени крст Србије, односно здравствене установе  за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита (“Сл. гласник Р. Србије” број 5/2011): у погледу просторија, наставних средстава и учила, предавача-испитивача (лиценце Министарства здравља), као и у погледу стручних лица за обављање административно стручних и техничких послова у вези организовања и спровођења обуке из прве помоћи.

Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, утврдило је испуњеност свих наведених услова.

 

 

Обуку ће спроводити високо стручни предавачи који поседују лиценце Министарства здравља Републике Србије, а запослени су у Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад. Њихов дугогодишњи свакодневни рад у Заводу на пружању услуга хитне медицинске помоћи, односно рад који се заснива на принципу медицинске хитности и велико искуство у раду на пружању услуга хитне медицинске помоћи из области која је предмет обуке из прве помоћи, гаранција су њихове високе стручности и квалитета обуке.

Цена по једном полазнику: 3000,00 РСД

Уплату можете извршити лично у рачуноводству Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад.

 

Теоријска и практична обука полазника (предвиђених  8 школских часова) врши се у једном дану, у едукативном центру ЗЗХМПНС (Булевар патријарха Павла 26а). Полагање теста и практичног дела спроводи се истог дана.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на број телефона:

+381 21 215 63 26